transparency is a trap

Ultra­vi­olet paint is trans­parent and invis­ible for us, but visible for birds. It prevents them from colliding with the glass and dying.

Hemisphere

Stere­oskopowa fotografia
na folii lentiku­larnej, trzy tablice, każda po 180 x 120 cm, 2012 r.

Cloud in my hand

Cloud in my hand – Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2010–2012.

Promises

Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2005–2011.

Blau Weiß (Niebieskie białe)

Blau Weiß (Niebieskie białe) – Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 50 xi 50 cm, z lat 2005–2008.

54° Latarnia

Odtwor­zona latarnia uliczna z miasteczka Port Saint Mary na brytyjskiej wyspie Isle of Man, 54°04’20.77“N / 04°44’18.07“W. Aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, gener­ator mgły, 2012 r., wysokość 3 m. 

Rzeki Wina & Piwa (skompresowany)

Obiekt świetlny, świecące litery w drew­ni­anej, wyłożonej szkłem lustrzanym skrzyni trans­portowej, trans­for­ma­tory, 100 x 95 x 75 cm, 2012

Neon Cumulus

Obiekt świetlny z konturów neonowych zawies­zonych na cien­kich linkach stalowych, świecący na niebiesko, ca. 300 x 210 x 160 cm, metalowy lustro, 2011 r.

Blackbird & Bluebird

Dwukanałowa projekcja filmu wideo na położonych naprze­ciwko siebie powierzch­niach projek­cyjnych, DV PAL 8:30 godz. i 6:15 godz. Dzieło powstałe podczas trzymiesięcznego pobytu roboczego w Wies­baden w roku 1998. Widok insta­lacji w Kunsthalle Münster w roku 2002.

Things are generally different behind closed doors

Insta­lacja wideo, 4-kanałowa. Pokazana najpierw w Fundacji Joana Miró w roku 2005, Espai 13, w serii Obses­sions, (zero % stan­dard) w Barcelonie (Hisz­pania).

Accurata Utopia Tabula

Wielki slajd w wyświ­et­larce, 195 x 145 x 3 cm, 2004. Świecący slajd przed­stawia odtworzenie histo­rycznej mapy „Accu­rata Utopia Tabula“, (J. B. Homann ca. 1700) z kompletną legendą doty­czącą prawie 2000 fikcyjnych miejs­cowości, prow­incji, rzek, jezior i gór.

Panna Eislingen

Trzy­dzieści wazonów na kwiaty udostęp­nionych przez przy­jaciół Stowarzyszenia na 30 dni trwania wystawy, Stowarzyszenie Sztuki Eislingen 1995 r.