Accurata Utopia Tabula
 

Wielki slajd w wyświ­et­larce, 195 x 145 x 3 cm, 2004. Świecący slajd przed­stawia odtworzenie histo­rycznej mapy „Accu­rata Utopia Tabula“, (J. B. Homann ca. 1700) z kompletną legendą doty­czącą prawie 2000 fikcyjnych miejs­cowości, prow­incji, rzek, jezior i gór.