*1960 r. w Dislaken;
od 1990 r. mieszka w Berlinie.

Inic­jator i wydawca „Public Art Wiki“, inter­ne­towego leksykonu poświę­conego sztuce w przestrzeni publicznej.

Jako członek różnych gremiów zajmu­ją­cych się sztuką w przestrzeni publicznej uczest­niczy w wyborze i orga­ni­zacji konkursów oraz w projek­tach związanych z doku­men­tacją i archi­wiz­acją sztuki w przestrzeni publicznej:
2015 - 2019 członek Komisji Kunst im öffentlichen Raum (Sztuka w przestrzeni publicznej) dziel­nicy Steglitz-Zehlen­dorf w Berlinie,
2014 – 2016 członek KÖR Kommis­sion miasta Wiednia,
2011 – 2015 członek Beratun­gauss­chuss Kunst (Komisji dorad­czej ds. sztuki) w Berlinie,
1999 – 2014 rzecznik Büro für Kunst im öffentlichen Raum des Kultur­w­erks des bbk Berlin (Biura ds. sztuki w przestrzeni publicznej sekcji kultur­alnej Związku Feder­al­nego Artystów Plas­tyków, oddział w Berlinie)
1999 – 2014 członek Komis­sion Kunst im öffentlichen Raum (Komisji ds. sztuki w przestrzeni publicznej) dziel­nicy Marzahn-Hellers­dorf w Berlinie.

Współwydawca „Kunst in der Großsied­lung Marzahn-Hellers­dorf“, drukowanego spisu 462 dzieł sztuki z ponad 30 lat programu Kunst im öffentlichen Raum (Sztuka w przestrzeni publicznej), 320 stron, 2009 oraz autor tekstów na temat sztuki w przestrzeni publicznej Berlina.

Studia:
1984 – 1991 rzeźba
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart/Niemcy

Stype­ndia:
1990 Nagroda na Forum Młodej Sztuki, Kunsthalle Kiel, Museum Wolfs­burg, Museum Bochum/Niemcy
1991 Stype­ndium fotograficzne berlińskiego Senatu (wspólnie ze scenarzystą Wielandem Baud­erem pod pseudon­imem Tomas Bauer), Berlin/Niemcy
1998 Stype­ndium miasta Wiesbaden/Niemcy

Zajęcia prowad­zone w szkołach wyższych i na uniwersytetach:
1994 – 2001 prowadzenie zajęć - Plas­tyka ekspery­men­talna, Fotografia, Freie Kunstschule Berlin/Niemcy
2001 – 2003 prowadzenie zajęć - Fotografia w przestrzeni publicznej, Alice-Salomon Univer­sity of Applied Sciences, Berlin/Niemcy
2002 profesor-rezy­dent w projekcie „umpflügen“ przez­nac­zonym dla wybit­nych studentów, Kunstakademie Münster/Niemcy
2003 – 2004 profesor-rezy­dent, Akademie der Bildenden Künste München/Niemcy
2003 – 2008 prowadzenie zajęć - Sztuka w kontekście oraz Sztuka w przestrzeni publicznej, wydział rzeźby na Kunstu­ni­ver­sität Linz/Austria
2007 – 2009 profesor - Sztuka i media/sztuka mediów (zastępstwo), Muthe­sius Kunsthochschule Kiel/Niemcy
2014 - 2017 Adjunct Professor for Art in Public Space, AIB Bonn for PennState Univer­sity and Univer­sity of Texas at Austin
2021 - Adjunct Professor for Art in Public Space at the UdK, Berlin Univer­sity of the Arts and at the KHM, Art Academy in Mainz

Prace w zbio­rach publicznych:
Miasto Bergen/Norwegia; miasto Gdańsk/Polska; kraj związkowy Berlin; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska; Bundesmin­is­terium für Bildung und Forschung (BMBF) Bonn/Niemcy; Muzeum Elek­trownia, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu/Polska; Bundesmin­is­terium für Ernährung, Land­wirtschaft, Verbrauch­er­schutz (BMELV) w Berlinie/Niemcy; miasto Lippstadt/Niemcy; miasto Heidenheim/Niemcy; Charité Univer­sitäts Klinikum Berlin/Niemcy; Martin-Gropius-Kranken­haus Eberswalde/Niemcy; Daimler Kunst Sammlung/Niemcy; Kunst­mu­seum Heidenheim/Niemcy; Samm­lung Gerisch Skulp­turen­park, Neumünster/Niemcy; Samm­lung Stefan Haupt Berlin/Niemcy; Bunde­sanstalt für Immobilienaufgaben/Niemcy

Sympozja, semi­naria i wykłady, prace w jury:
2022 Jury, compe­ti­tion: designing a site of remem­brance and commem­o­ra­tion for the victims of the National Socialist Under­ground (NSU) in Erfurt
2022 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: new building 48. Primary School Pankow, Berlin
2020 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: Connecting Lights, Berlin
2019 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: Federal Ministry of Health, Berlin
2019 Jury, compe­ti­tion: Veteri­nary Centre for Resis­tance Research of the FU Berlin
2018 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: Nauener Square, Berlin-Wedding
2017 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: Human Rights Square, Vienna
2016 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: new building Kopernikus Secondary School Berlin-Steglitz
2016 Jury compe­ti­tion: new building Deutsches Rheumaforschungszen­trum Heidelberg
2016 Jury, compe­ti­tion: Haus der Zukunft Berlin
2015 Jury, compe­ti­tion: new building Fraun­hofer IAP, Potsdam Golm
2015 Jury chair­man­ship, compe­ti­tion: Johann-Gottfried-Herder Secondary School, Berlin Lichtenberg
2015 członek jury konkursu artyst., dodatkowy budynek Feder­al­nego Urzędu ds. Środowiska, Dessau
2014 członek jury konkursu artyst. „Znak pamięci założy­cielom Friedrich­stadt­palast“, Berlin-Mitte
2014 prze­wod­niczący jury konkursu artyst. „Grobowiec dla Aids“, Berlin
2014 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., dodatkowy budynek szkoły im. Maksa von Laue, Berlin-Steglitz
2014 członek jury konkursu artyst., dodatkowy budynek szkoły podsta­wowej im. Talii, Berlin-Kreuzberg
2013 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Biblioteka im. Schillera, Berlin-Wedding
2013 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­e­nada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2012 członek jury konkursu artyst., Centrum Mikrosys­temów i Mate­ri­ałów, Berlin-Adlershof
2012 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Wyższa szkoła Weißensee, Total Hochhaus, Berlin-Moabit
2012 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­e­nada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2011 członek jury konkursu artyst., Bundestag, rozbu­dowa budynku im. Marie-Elisabeth-Lüders
2012 członek jury konkursu artyst., Centrum Mikrosys­temów i Mate­ri­ałów, Berlin-Adlershof
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­e­nada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Plac im. Alice Salomon, Berlin-Hellersdorf
2011 członek jury konkursu artyst., Szkoła Kaste­nienhof, Berlin-Lichtenberg
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Szkoła im. Jeanne Barez, Berlin-Pankow
2011 członek jury konkursu artyst., Szkoła im. Karola Linneusza, Berlin-Lichtenberg
2010 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Brama do Pankow, Przestrzeń Miejska Berlin-Pankow
2010 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Obiekt sportowy im. Juliusa Hirscha, Berlin-Charlottenburg
2009 uczest­nictwo w dyskusji panelowej „Stad­tum­bau­woche” / Sztuka na wielkim osiedlu, Galeria Miejska Marzahn
2009 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Biblioteka Centralna, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
2009 członek jury konkursu archit. i artyst. Bulward Gwiazd, Plac Pocz­damski, Berlin
2008 prze­wod­niczący jury konkursu artyst. Doppelka­ian­lage Gröbe­n­ufer, Berlin-Kreuzberg
2008 jury komisji stype­n­di­alnej „Gener­ator sztuki“, Viersen
2008 członek jury konkursu artyst., „Sztuka w budowie“, hala sportowa, Berlin-Charlottenburg
2008 sympozjum i wykład „Archiwa przestrzeni publicznej“, Viersen
2007 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Dathe­p­rom­e­nade, Sztuka w przestrzeni publicznej, Berlin-Lichtenberg
2007 członek jury konkursu aryst., „Kształ­towanie przestrzeni / G. Knorr”, Berlin Marzahn-Hellersdorf
2006 semi­narium „Sztuka światła“, kierunek MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2006 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., nowy budynek Feuerwache, Berlin Marzahn-Hellersdorf
2005 sympozjum i wykład „Projekty artysty­czne jako strategia dla dzielnic”, Iterreg/Lhasa, Aufbauwerk, Leipzig
2005 dyskusja panelowa „O miejscu sztuki w przestrzeni publicznej“, Kultur­referat Bergkamen
2004 członek jury konkursu artyst. Bulward Gwiazd, Plac Pocz­damski, Berlin
2004 semi­narium dla kierunku MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2004 członek jury konkursu artyst., Dern´sches Gelände Wiesbaden
2004 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Centrum Naukowego, Forum Adler­shof, Berlin
2003 członek jury konkursu artyst., nowy budynek JVA Wrietzen
2003 semi­narium dla kierunku MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2002 członek jury konkursu artyst. „Nowy kształt dla głównej ulicy”, Berlin-Hellersdorf
2002 projekt ze studen­tami „Rzeźby“, Kunstakademie Münster, Bergkamen-Heil
2000 dyskusja panelowa „Sztuka w przestrzeni publicznej”, Akademie der Künste, Berlin
2000 członek jury konkursu artyst., budynek Labo­ra­to­rium Celnego, Berlin
2000 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Gimnazjum im. Sartre´a, Berlin-Hellersdorf
2000 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Insty­tutu Maksa Plancka/DRFZ Charité, Berlin
1999 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego, Berlin-Hellersdorf
1999 członek jury konkursu artyst. „10 lat po upadku muru berlińskiego”
1999 członek jury konkursu archit., Belvedere, Ferch
1998 członek jury konkursu artyst., Feder­alny Szpital Wojskowy, Berlin
1998 semi­narium na temat pracy nad projek­tami artysty­cznymi, Akademie für Kultur und Bildung, Berlin
1994 członek jury konkursu artyst., Klinika Uniw­er­sytecka im. Rudolfa Virchowa, Berlin