53°30’N (Edition)

Edition: Gilded concrete models on a scale of  1: 400 of the sculp­tures 53°30’N at the new Kath­leen-Andrews-Garage in Edmonton on the occa­sion of the comple­tion of the work in December 2020

And honey upon hawthorn grows (Wielokrotne)

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 70,0 x 157 cm, grubość 3 cm
(Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

No one buys or sells anything there (Multiple)

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 64,0 x 61,5 cm, grubość 3 cm, (Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

Cumulus Berlin (1:10)

2011 r., model pracy Cumulus Berlin w skali 1:10, porce­lana w akry­lowej witrynie o wymi­arach 31 x 21,5 x 16 cm, obiekt limi­towany (5 egzemplarzy).

60°N 05°E (encased waterside) 1:100

Model pracy 60°N 05°E (encased water­side) w skali 1:100, tworzywo sztuczne ze srebrną folią, wymiary 25,3 x 16 x 10 cm, obiekt limi­towany (5 egzem­plarzy), 2012 r.