Standby Potsdam
 

Dzieło powstałe w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Auf zu den Sternen“ Bran­den­burskiego Stowarzyszenia Sztuki, wrze­sień 2000–marzec 2001 r., zreal­i­zowano na terenie fabrycznym przy ulicy Schiff­bauer­gasse w Poczdamie.

Poziomy płomień gazu o długości ok. 100 cm bucha na wysokość 30 m z boku komina prze­mysłowego nieczynnej koksowni. Płomień, sterowany przez elek­tron­iczny mech­a­nizm zapłonu i zasi­lany ze spec­jalnie w tym celu założonego prze­wodu gazowego, pali się stale od zmroku do świtu. Inter­wencja w istniejącą sytu­ację jest widoczna z daleka. Z jednej strony boczny płomień sugeruje awarię urządzeń prze­mysłowych albo nieszczel­ność komina, z drugiej ożywia na nowo zamkniętą fabrykę. Buzowanie gazu eksponuje opuszc­zone miejsce, ruinę na brzegu Haweli. Połączenie płomienia i ruiny w ciem­noś­ciach nocy jest motywem roman­ty­cznym. Gold­berg wskazuje na sytu­ację swois­tego stanu gotowości terenu prze­mysłowego: jego funkcja użytkowa jest chwilowo wyłąc­zona, ale w każdej chwili można ją akty­wować na nowo.