Obecne
 

OUTSIDEINSIDE

Exhi­bi­tion OUTSIDEINSIDE
20 years of Herbert Gerisch-Foun­da­tion, Neumünster
from May  

Herzenwerkstatt

Exhi­bi­tion of the State Museum Schwerin
on the 850th anniver­sary of the cathedral,
Schw­erin Cathe­dral from June 15 to October 17, 2021

53°30’N completed!

After five years of construc­tion and plan­ning - starting with the 2015 compe­ti­tion - the work on the new Kath­leen Andrews garage has now been completed. Due to the restric­tions caused by the pandemic, neither the new building nor the art has yet been opened. But here are photos and a film from: David Dodge, GreenEnergyFutures.ca

53°30’N

Five topo­graphic models of moun­tain-land­scapes in the scale of ca. 1:1.000 - 1:3.000 depict geographic areas in different parts of the world, which are on the same lati­tude as the city of Edmonton in Canada. The corre­sponding longi­tu­dinal coor­di­nates are written on the sides of the lanterns. Stain­less-steel, each 7 x 7 m, Kath­leen-Andrews-Transit-Garage in Edmonton, Alberta. Comple­tion 2020.

Vorwand

Wystawa 10.5. – 21.6.2019
Projek­traum Deutscher Künstlerbund
kurator: Susanne Hegmann
Uczest­nicy: Dorthe Goeden, Thorsten Gold­berg, Miriam Jonas, Hyun-Gyoung Kim, Gertrud Neuhaus, Michael Reiter.

24 kt

a bird’s nest, cast of solid fine-gold twigs and a contrac­tual agree­ment that allows the school to destroy the nest after a minimum of 14 years serves as a concep­tual foun­da­tion for the new Fuchs­berg primary school in the district of Berlin Marzahn-Hellers­dorf and due to its economic value also as an invest­ment for future needs of the school. Completed October 2018.

24 kt – inauguracja

Presen­ta­tion and hand over of the golden nest “24 kt” – art on construc­tion for the new Fuchs­berg primary school – to the school and the students.
November 16, 1 pm at the Fuchs­berg primary school, Apfel­wick­ler­straße 4-6, 12683 Berlin Marzahn-Hellersdorf

KUNSZT. Kolekcja Orońska

29 września 2018 – 6 stycznia 2019
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Kura­torka: Eulalia Domanowska, Współpraca: Henryk Gac
Uczest­nicy: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambroziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, Michalina Bigaj, Włodz­imierz Borowski, Tony Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Hasior, Thorsten Gold­berg, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorzata Mali­nowska “Kocur”, Jarosław Koza­kiewicz, Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jarosław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkowski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama

(The opera ain‘t over till the fat lady sings)
A large tambourine, 5 m diam­eter x 1,2 m, red-white coated aluminum construc­tion with seven bronze pigeons atop standing upright at the entrance to the sculp­ture park of the Center for Polish Sculp­ture, Oronsko/PL. Completed summer 2017.

Watch your bubble!

About Borders, Multi­plicity and Exten­sions
Exhi­bi­tion May 10. - June 23. 2018
Curator: Nicole Löser
Galerie Nord / Kunstverein Tier­garten Berlin

the artwork shall …

Lecture May 8. 2018, 7pm
at the Art Academy Mainz
Am Tauberts­berg 6, 55122 Mainz

Zi124/buy@Globus

Wystawa Thorsten Gold­berg /  Martin Kalt­wasser 29.8. – 1.11.2017
kurator: Uwe Jonas
Studio im Hochhaus, Berlin

Konstruując chmury

Wystawa indy­wid­ualna 29.7. – 22.10.2017
kurator: Eulalia Domanowska
Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska

Transactions – About the value of artistic labour

Wystawa 1.6.2017 - 20.8.2017
kurator: Marc Well­mann
Haus am Lützow­platz, Berlin

53°30’N (Edmonton)

Projekt 53°30´N stanowi zbiór pięciu górs­kich modeli topograficznych z różnych miejsc świata znaj­du­ją­cych się na tej samej szerokości geograficznej co miasto Edmonton w Kanadzie. Reliefy zostały wyko­nane ze stali szla­chetnej w skali 1:1000 i umieszc­zone  w pozycji pionowej w górnej części budynku North East Transit Garage. Powstał w ramach między­nar­o­dowego konkursu na projekt nowego budynku NETG w kanadyjskim Edmonton; zlecony do realizacji.
5 modeli górs­kich, każdy o wymi­arach ok. 680 x 700 cm. Zlece­nio­dawca: City of Edmonton, Edmonton Arts Council. Obecnie w budowie, ukończenie w 2019 r.

53°30’N (Edmonton)