Obecne
 

Vorwand

Wystawa 10.5. – 21.6.2019
Projek­traum Deutscher Künstler­bund
kurator: Susanne Hegmann
Uczest­nicy: Dorthe Goeden, Thorsten Gold­berg, Miriam Jonas, Hyun-Gyoung Kim, Gertrud Neuhaus, Michael Reiter.

24 kt

a bird’s nest, cast of solid fine-gold twigs and a contrac­tual agree­ment that allows the school to destroy the nest after a minimum of 14 years serves as a concep­tual foun­da­tion for the new Fuchs­berg primary school in the district of Berlin Marzahn-Hellers­dorf and due to its economic value also as an invest­ment for future needs of the school. Completed October 2018.

24 kt – inauguracja

Presen­ta­tion and hand over of the golden nest “24 kt” – art on construc­tion for the new Fuchs­berg primary school – to the school and the students.
November 16, 1 pm at the Fuchs­berg primary school, Apfel­wick­ler­straße 4-6, 12683 Berlin Marzahn-Hellers­dorf

KUNSZT. Kolekcja Orońska

29 września 2018 – 6 stycznia 2019
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Kura­torka: Eulalia Domanowska, Współpraca: Henryk Gac
Uczest­nicy: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambroziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, Michalina Bigaj, Włodz­imierz Borowski, Tony Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Hasior, Thorsten Gold­berg, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorzata Mali­nowska “Kocur”, Jarosław Koza­kiewicz, Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jarosław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkowski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer

Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama

(The opera ain‘t over till the fat lady sings)
A large tambourine, 5 m diam­eter x 1,2 m, red-white coated aluminum construc­tion with seven bronze pigeons atop standing upright at the entrance to the sculp­ture park of the Center for Polish Sculp­ture, Oronsko/PL. Completed summer 2017.

Watch your bubble!

About Borders, Multi­plicity and Exten­sions
Exhi­bi­tion May 10. - June 23. 2018
Curator: Nicole Löser
Galerie Nord / Kunstverein Tier­garten Berlin

the artwork shall …

Lecture May 8. 2018, 7pm
at the Art Academy Mainz
Am Tauberts­berg 6, 55122 Mainz

Zi124/buy@Globus

Wystawa Thorsten Gold­berg /  Martin Kalt­wasser 29.8. – 1.11.2017
kurator: Uwe Jonas
Studio im Hochhaus, Berlin

Konstruując chmury

Wystawa indy­wid­ualna 29.7. – 22.10.2017
kurator: Eulalia Domanowska
Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska

Transactions – About the value of artistic labour

Wystawa 1.6.2017 - 20.8.2017
kurator: Marc Well­mann
Haus am Lützow­platz, Berlin

53°30’N (Edmonton)

Projekt 53°30´N stanowi zbiór pięciu górs­kich modeli topograficznych z różnych miejsc świata znaj­du­ją­cych się na tej samej szerokości geograficznej co miasto Edmonton w Kanadzie. Reliefy zostały wyko­nane ze stali szla­chetnej w skali 1:1000 i umieszc­zone  w pozycji pionowej w górnej części budynku North East Transit Garage. Powstał w ramach między­nar­o­dowego konkursu na projekt nowego budynku NETG w kanadyjskim Edmonton; zlecony do real­izacji.
5 modeli górs­kich, każdy o wymi­arach ok. 680 x 700 cm. Zlece­nio­dawca: City of Edmonton, Edmonton Arts Council. Obecnie w budowie, ukończenie w 2019 r.

53°30’N (Edmonton)

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

Rzeźba neonowa Cumulus 08.07. uległa całkowitemu zniszczeniu wskutek pożaru w 2012 roku. Pier­wotna „chmura neonowa” została w całości redefin­iowana i przełożona na nowy mate­riał.
Obiekt świetlny LED 300 x 220 x 160 cm. Zlece­nio­dawcy: Licht­prom­e­nade Lipp­stadt wraz z lokalnymi firmami. Koncepcja w 2008 r., real­izacja w 2009 r., odtworzenie w 2016 r.

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

24 kt konkurs

Gniazdo z ok. 1 kg czys­tego złota umieszc­zone w szklanym sejfie ściennym; znaj­du­jacy się w umowie zapis o możli­wości zniszczenia sejfu i sprzedaży jego zawartości nie wcześniej niż po upływie 14 lat stanowi finan­sowy i ideowy trzon nowego budynku szkoły podsta­wowej Am Habicht­shorst w berlińskiej dziel­nicy Marzahn-Hellers­dorf. Zlece­nio­dawcy: Senatsver­wal­tung für Stad­ten­twick­lung und Umwelt, Bezirk­samt Marzahn Hellers­dorf von Berlin, w porozu­mieniu z ReimarHerbst. Architekten. Obecnie w real­izacji, ukończenie w 2018 r.

24 kt konkurs