Pink Occur­rence
 

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

Gęsta chmura różowej mgły, o obję­tości ok. 500 x 300 x 200 cm, wywoły­wana inter­ak­ty­wnie na tarasie wzdłuż Nowej Motławy obok Mostu Toruńskiego. Co dziesiąty prze­chodzień, idąc przez most w kierunku wschodnim, a tym samym wchodząc do dziel­nicy Dolne Miasto, powoduje, że na jednym ze starych kami­en­nych tarasów na brzegu powstaje chmura, która po kilku minu­tach się rozpływa. Czujniki ruchu na moście sterują dyszami produku­ją­cymi bardzo drobną mgiełkę wodną. Powsta­jąca chmura jest dodatkowo podświ­et­lana na czer­wono przez umieszc­zone w ziemi reflek­tory. Dziel­nica Dolne Miasto tworzy półwysep wyznac­zony przez ciągi wodne, bastiony z XVII w., Nową Motławę i trasę szybkiego ruchu na północy. Tunel pod trasą szybkiego ruchu i dwupas­mowy Most Toruński to najważniejsze drogi dojaz­dowe do Dolnego Miasta. Nie są to ulice szerokie, przy­pom­i­nają raczej dojścia na skróty. Gold­berg porównuje je z tylnymi drzwiami, z których z reguły korzys­tają tylko osoby wtajem­nic­zone, obsługa lub przy­ja­ciele rodziny. Przez co mają one prywatny charakter. W nawiązaniu do tego Thorsten Gold­berg wita gości osobistym gestem: na brzegu rzeki unosi się chmura mgły, która w swej różowej sztuczności przy­pomina watę cukrową. Nieoczeki­wane wywołanie tego widocznego także z daleka sygnału, powoduje irytację, a zarazem wyróżnia to niepo­zorne miejsce.