Screen
 

Oszk­lony frag­ment (250 x 140 cm) murowanej ściany tylnej pomieszczenia wysta­wowego Kunsthalle Münster, 2002 r., ławka dla gości oraz na zewnątrz i wewnątrz umieszc­zone promi­en­niki budowlane.
W kine­matograficznym formacie 16:9 okno tworzy wręcz filmowy widok przez płot z drutu kolcza­stego na oświ­et­lony jak scena sąsiedni plac budowy i równoległą do niego drogę