Screen
 

Oszk­lony frag­ment (250 x 140 cm) murowanej ściany tylnej pomieszczenia wysta­wowego Kunsthalle Münster, 2002 r., ławka dla gości oraz na zewnątrz i wewnątrz umieszc­zone promi­en­niki budowlane.
W kine­matograficznym formacie 16:9 oknooferuje quasi-filmowy widok przez dziurę w drucianym ogrodzeniu na sąsiedni plac budowy, który jest oświ­et­lony jak scena, i równoległą ścieżkę, wzdłuż której konie są prowad­zone na tor wyścigowy.