Cloud in my hand
 

Cloud in my hand – Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2010–2012.

Dzieła z serii Cloud in my hand oddają w rysunkach ważny temat pracy artysty­cznej Gold­berga, chmury (Cumulus Berlin, Cumulus 11.08, Cumulus 08.07). Przed­staw­iają różne studia rąk trzy­ma­ją­cych kumu­lusy między palcami. W tych rysunkach fascynu­jące jest odwrócenie proporcji: chmura jest wyraźnie mniejsza niż ręka, a z drugiej strony palce mogą chmurę chwycić, tak że pozbaw­iona jest swych natu­ral­nych właś­ci­wości i jawi się jako zamknięta, sztywna forma. Wymiary zostają zmienione, a rzeczy­wis­tość zane­gowana. Do tego pojawia się pytanie o autore­fleksyjność: artysta rysuje odbicie własnej ręki trzy­ma­jącej chmurę między palcami.