Panna Eislingen
 

Trzy­dzieści wazonów na kwiaty udostęp­nionych przez przy­jaciół Stowarzyszenia na 30 dni trwania wystawy,  Stowarzyszenie Sztuki Eislingen 1995 r. Ustaw­ione w długim szeregu na podłodze wazony były codzi­ennie zaopa­try­wane przez firmę Fleurop w kwiaty, po jednym bukiecie na każdy dzień wystawy i według wyboru artysty prze­by­wa­jącego w Berlinie.

Widok insta­lacji, fotografie: Stefan Wünsche