And honey upon hawthorn grows (Wielokrotne)
 

Piłowane warst­wowe drewno świerkowe, 70,0 x 157 cm, grubość 3 cm, (Edycja w 10 egzem­plarzach), 2013

Krótki frag­ment „And honey upon hawthorn grows” (I miód na głogu rośnie) pochodzi z piosenki pochodzacej z ok. 1660 r., która opisuje bogactwa Nowej Anglii w erze emigracji do Ameryki Północnej: „THERE MILK FROM SPRINGS; LIKE RIVERS FLOWS / AND HONEY UPON HAWTHORN GROWS…” Piosenka jest zaprosze­niem na ziemię obiecaną, o idealnej rzeźbie terenu i żyznej glebie, gdzie natura, automaty­cznie i bez ustanku, sama wszystko wytwarza.