24 kt
 

Gniazdo z ok. 1 kg czystego złota umieszczone w szklanym sejfie ściennym; znaj­dujacy się w umowie zapis o możli­wości zniszczenia sejfu i sprzedaży jego zawartości nie wcześniej niż po upływie 14 lat stanowi finansowy i ideowy trzon nowego budynku szkoły podsta­wowej Am Habicht­shorst w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf. Zlece­nio­dawcy: Senatsver­waltung für Stad­ten­twicklung und Umwelt, Bezirksamt Marzahn Hellersdorf von Berlin, w porozu­mieniu z ReimarHerbst. Architekten. Obecnie w real­izacji, ukończenie w 2018 r.