Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.
 

Rzeźba neonowa Cumulus 08.07. uległa całkowitemu zniszczeniu wskutek pożaru w 2012 roku. Pier­wotna „chmura neonowa” została w całości redefin­iowana i przełożona na nowy mate­riał.
Obiekt świetlny LED 300 x 220 x 160 cm. Zlece­nio­dawcy: Licht­prom­e­nade Lipp­stadt wraz z lokalnymi firmami. Koncepcja w 2008 r., real­izacja w 2009 r., odtworzenie w 2016 r.