KUNSZT. Kolekcja Orońska
 

29 września 2018 – 6 stycznia 2019
Muzeum Rzeźby Współczesnej
Kura­torka: Eulalia Domanowska, Współpraca: Henryk Gac
Uczest­nicy: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Sylwester Ambroziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, Michalina Bigaj, Włodz­imierz Borowski, Tony Cragg, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Władysław Hasior, Thorsten Gold­berg, Jacek Jagielski, Jerzy Jarnuszkiewicz, Marek Kijewski i Małgorzata Mali­nowska “Kocur”, Jarosław Koza­kiewicz, Edward Krasiński, Piotr Kurka, Alicja Kwade, Natalia Lach-Lachowicz, Daria Malicka, Jarosław Perszko, Marta Pszonak, Maciej Szańkowski, Martyna Szwinta, Sofie Żezmer