Konstruując chmury
 

Wystawa indy­wid­ualna 29.7. – 22.10.2017
kurator: Eulalia Domanowska
Galeria Oranżeria, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska