54°20min
 

Wystawa indy­wid­u­alna 15.2. – 7.4.2013
Łaźnia II, Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk/Polska