53°30’N (Edmonton)
 

Projekt 53°30´N stanowi zbiór pięciu górs­kich modeli topograficznych z różnych miejsc świata znaj­du­ją­cych się na tej samej szerokości geograficznej co miasto Edmonton w Kanadzie. Reliefy zostały wyko­nane ze stali szla­chetnej w skali 1:1000 i umieszc­zone  w pozycji pionowej w górnej części budynku North East Transit Garage. Powstał w ramach między­nar­o­dowego konkursu na projekt nowego budynku NETG w kanadyjskim Edmonton; zlecony do realizacji.
5 modeli górs­kich, każdy o wymi­arach ok. 680 x 700 cm. Zlece­nio­dawca: City of Edmonton, Edmonton Arts Council. Obecnie w budowie, ukończenie w 2019 r.