24 kt konkurs
 

Gniazdo z ok. 1 kg czys­tego złota umieszc­zone w szklanym sejfie ściennym; znaj­du­jacy się w umowie zapis o możli­wości zniszczenia sejfu i sprzedaży jego zawartości nie wcześniej niż po upływie 14 lat stanowi finan­sowy i ideowy trzon nowego budynku szkoły podsta­wowej Am Habicht­shorst w berlińskiej dziel­nicy Marzahn-Hellers­dorf. Zlece­nio­dawcy: Senatsver­wal­tung für Stad­ten­twick­lung und Umwelt, Bezirk­samt Marzahn Hellers­dorf von Berlin, w porozu­mieniu z ReimarHerbst. Architekten. Obecnie w real­izacji, ukończenie w 2018 r.