20.000 mórg
 

32 posre­brzane modele terenu w skali 1:50.000 dla nowego budynku domu hotelowego THW Bundess­chule w Neuhausen auf den Fildern. Zlece­nio­dawcy: Bunde­sanstalt für Immo­bilien­auf­gaben, Ober­fi­nanzdi­rek­tion Karl­sruhe, Staatliches Hochbauamt Reut­lingen, w porozu­mieniu z THW (Federal Agency for Tech­nical Relief)  Neuhausen. Zakońc­zono jesienią 2016.