Screen
 

Oszklony fragment (250 x 140 cm) murowanej ściany tylnej pomieszczenia wysta­wowego Kunsthalle Münster, 2002 r., ławka dla gości oraz na zewnątrz i wewnątrz umieszczone promi­enniki budowlane.
W kine­matograficznym formacie 16:9 okno tworzy wręcz filmowy widok przez płot z drutu kolcza­stego na oświ­etlony jak scena sąsiedni plac budowy i równoległą do niego drogę