Reflected Ministry
 

Inter­ak­tywna insta­lacja video na szklanej fasadzie budynku A3 grupy wieżowców tzw. Kreuzbauten w Bonn. Zakończono jesienią/zimą 2014/2015.