Radom Cumulus
 

Zapro­jek­towany w 2010 r., zreal­i­zowany w 2014 r. dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elek­trownia” w Radomiu. Trójwymi­arowy obiekt świetlny z ułożonych jeden nad drugim, giętych konturów świetlnych w formie styl­i­zowanej chmury – cumulusa, umieszczony na skraju dachu nad wejściem do nowego budynku muzeum. Neonowa chmura o wymi­arach 300 x 210 x 160 cm.

Poziome neonowe kontury są bezpośrednim plas­ty­cznym przełożeniem szrafów znanych z rysunków chmur na śred­niowiecznych mapach: rysunek, obiekt i insta­lacja świetlna zostają połączone w jedno – rysunek chmury, przek­sz­tałcony tym sposobem w obiekt realny, świetlny, staje się mocnym akcentem w przestrzeni miejskiej. Chmura to znak zaświatów, symbol­izuje tesknotę za dalekim światem, bezgraniczność, wolność myśli. Jest uniw­er­salną metaforą tęsknoty.

Zlece­nio­dawcy: Zbigniew Belowski, dyrektor artystyczny i Włodz­imierz Pujanek, dyrektor Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elek­trownia” w Radomiu
Kurator: Eulalia Domanowska, dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku