Foto: Carsten Ivo Gliese, Köln
Foto: Carsten Ivo Gliese, Köln
Mleko & Miód w Ratingen
 

Zaprezen­towano w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Blick­wechsel“ w Nadrenii Północnej, West­falii – 42 projekty artystyczne w przestrzeni publicznej, 2011 r.

Odwrócony, czerwony napis LED na dwóch lustrzanych powierzch­niach, zain­stalowany poziomo na pokrytej łupkiem zewnętrznej fasadzie Muzeum Miejskiego w Ratingen. Dwie płaskie tablice, 200 x 50 cm x 180 i 50 cm, umocowane narożnie. W punkcie wieńczącym ulicę Graben­straße i Peter-Brüning-Platz w Ratingen – bezpośrednio przed niegdysiejszą bramą Lintorfer Tor, ongiś najpotężniejszym, a  dziś już nieist­niejącym umoc­nieniem obronnym starego muru – stoi budynek admin­is­tra­cyjny Muzeum Miejskiego: pozbawiony ozdób, pokryty łupkiem trzyp­iętrowy obiekt budowlany. Wąska strona pros­tokątnego obiektu, obszar wejścia, leży od strony Peter-Brüning-Platz i Cmen­tarza Wojskowego. Nato­miast dłuższa strona budynku z lekkim spadkiem schodzi w ulicę Graben­straße. Na tym budynku Thorsten Goldberg, na wysokości drugiego piętra, na rogu pod para­petem okiennym, umocował świecący na czerwono, odwrócony napis LED: „Milch & Honig“. Symbol­iczny już na pierwszy rzut oka, świeci, wskazując obser­wa­torowi drogę do „Ziemi Obiecanej“: do szczęścia, wolności i Raju. Jednak przy ponownym spojrzeniu dostrzega się iluzję, a świadome iron­iczne przeła­manie staje się wyraźne, dzięki drobnemu zabiegowi odwrócenia liter czytelność przesłania zmieniono, a tym samym budzące nadzieje obietnice Krainy Marzeń postawiono pod znakiem zapy­tania.* Napis „Mleko & Miód“ odnosi się do frag­mentów Starego Testa­mentu, w których Bóg obiecuje Izraelitom, że wyprowadzi ich „z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opły­wa­jącej w mleko i miód.“** Ziemia płynąca mlekiem i miodem jest znana także jako synonim Kraju Jęczmi­ennego. Podobnie jak w wyobraże­niach Arkadii lub Raju wyraża się tu prag­nienie życia lepszego, lżejszego, szczęśli­wszego i bardziej spełnionego.

* Klaus Thelen: Milch & Honig in Ratingen, w katalogu: Blick­wechsel, Gütersloh 2010.
** ST, 2. Księga Mojżeszowa, 3,8.