Things are generally different behind closed doors
 

Insta­lacja wideo, 4-kanałowa. Pokazana najpierw w Fundacji Joana Miró w roku 2005, Espai 13, w serii Obses­sions, (zero % standard) w Barcelonie (Hiszpania).

 

90-minutowy film wideo (format 16:3), wyświ­etlany na scenie o 7 m długości. Wielki wacik na spodeczku, radio przenośne, samochód marki smart z wbudowanymi głośnikami i czterema projek­torami. Dialog po angielsku, który prowadzi dwóch rozmówców. Udostęp­niono zeszyty z tekstami po angielsku, katalońsku i hisz­pańsku. Pomiędzy niepro­por­cjon­alnie dużym wacikiem na spodeczku o średnicy 250 cm i samo­chodem znajduje się niska scena, wraz z otaczającą ją czerwoną zasłoną. Wacik rozmawia przez radio ze smartem, który komu­nikuje się z nim przez wbudowany głośnik samo­chodowy. Cztery zsyn­chro­ni­zowane projektory wyświ­etlają na powierzchni sceny film trwający w sumie 90 minut. Obraz filmowy ilus­truje rozmowę między smartem a wacikiem. Miejscem zapisy­wanej rozmowy jest restau­racja w pociągu. Widok przez okno restau­racji pokazuje prze­suwający się krajobraz oraz wmon­towane sekwencje filmowe komen­tujące mówiony tekst: przejazd przez ulicę handlową, orkiestra dęta przed domem towarowym, najazd kamery przez park rozrywki, fasady miejskich domów itd. W sytuacji zain­sc­eni­zowanej jak w teatrze obie „postacie“ siedzą obok siebie i opowiadają o swoim życiu. Jest to rozmowa długa, rozwi­jająca się swobodnie. A ponieważ obie „postacie“ nie traktują swej egzys­tencji jako czegoś oddzielnego od społeczeństwa, osobista wymiana zdań tworzy także refleksję na temat naszej dzisiejszej rzeczy­wis­tości. Postacie przed­stawione są jako prze­ci­wieństwa. Nie są to typy egzo­tyczne, lecz zgodne z naszymi czasami, symbol­i­zowane przez smarta (który jak żaden inny samochód wyraża dzisiejszy styl życia) oraz przez wacik (taki, jakiego zwykle używa się do demak­ijażu i oczyszczania skóry). Wacik leży na spodeczku, ma średnicę 250 cm i mniej więcej wysokość stołu, a zatem jest znacznie powięk­szony. Higiena osobista w prze­ci­wieństwie do jazdy samo­chodem jest sprawą intymną, toteż wacik reprezentuje inną perspektywę i stawia inne pytania niż samochód. Dialogi do filmu pochodzą z rozmów z obcymi osobami, jakie sam artysta prowadził lub słyszał i nagrywał je w pociągach, restau­racjach i innych miejscach publicznych.

 Rzecznik: Roger Tebb, Jeffrey Burrell;  Tłumaczenie angielsji: Allison Plath-Mosely; Spanisch and Katalan Tłumaczenie hispański, catalan: Miro Foun­dation, Barcelona; Obses­sions, (zero % standard), Kurator: Montse Badia