Promises
 

Grupa dzieł rysunkowych, długopis na papierze, 27 x 35 cm, z lat 2005–2011.

Prace przed­stawiają ręce, na których we wnętrzu dłoni umieszczone są notatki, w różny sposób opisujące Kraj Jęczmienny, np. „A wigor mężczyzn, by pokładać się z niewiastami, nigdy nie słabnie“, „Panuje tam oślepi­ająco jasne światło, grunt jest ze śnieżno­bi­ałego, pokrytego złotem szkła, a wokół na drzewach śpiewają niezliczone ptaki“. Promises odnosi się do prac, w których artysta pode­jmuje temat Kraju Jęczmi­ennego, jak na przykład Mleko & Miód, Depot Wismar lub Następny kurs – Mleko & Miód. Czynność „zapisy­wania na ręce“ prze­jmuje funkcję zapamię­ty­wania, służy jako notatka o czymś, czego nie chce się zapomnieć. Ukryta wewnątrz dłoni notatka jest zarazem czymś, czego inni nie mogą widzieć, ewen­tu­alnie o czym nie powinni wiedzieć. Tę autore­fleksyjność poszerza dalszy wymiar: sam artysta rysuje odbicie swej lewej ręki, spraw­iając tym samym, że stajemy się świadkami tego, co na niej zapisał.