Pink Occur­rence

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

Radom Cumulus

Projekt z 2010 r., zreal­i­zowany w 2014 r. dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elek­trownia” w Radomiu. Trójwymi­arowy obiekt świetlny z giętych świetlnych konturów spoczy­wa­jących jeden nad drugim w formie styl­i­zowanej chmury – cumulusa. Obiekt jest umieszczony na skraju dachu nad wejściem do nowego budynku muzeum.

I miód na głogu rośnie

Realized in 2013 in the park Nadmorski in Gdansk/PL within the South Baltic Program, Wind Energy in the Baltic Sea Region 2 coor­di­nated by the Elec­trotech­nical Institute Gdansk Branch.

Cumulus 11.08

Projekt zreal­i­zowano w roku 2012 jako trwałą insta­lacją w Parku Rzeźb Fundacji Herberta Gerischa w Neumünster. Styl­i­zowana chmura z błyszczącego, białego tworzywa sztucznego o wymi­arach 300 x 200 x 200 cm, umieszczona na wysokości 580 cm, obracana, na czubku trawersu o długości 450 cm, który unosi się nad domem mieszkalnym.

60°N 05°E (encased waterside)

Pros­tokątna, mierząca 416 m² polerowana płaszczyzna ze stali szla­chetnej przykrywa miejskie nadbrzeże kamienistego fiordu wraz z małą wysepką. Konstrukcja jest ustawiona zgodnie z systemem współrzędnych Ziemi i opisuje powierzchnię między 60°22’52.55“N / 60°22’51.8“N i 05°20’01.24“E / 05°20’02.32“E. 2010 r., projekt dla norweskiego miasta Bergen w ramach „Bybanen Art Programs“, zain­stalowany w roku 2012.

Kamień Papier Nożyczki

Zreal­i­zowano w roku 1997 na zlecenie berlińskiego Senatu ds. Budown­ictwa, Mieszkań i Ruchu Drogowego jako element oznaczenia dawnego śród­miejskiego prze­jścia granicznego Ober­baum­brücke w Berlinie.

Mleko & Miód w Ratingen

Zaprezen­towano w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Blick­wechsel“ w Nadrenii Północnej, West­falii – 42 projekty artystyczne w przestrzeni publicznej, 2011 r.

Cumulus Berlin

Zreal­i­zowano w roku 2010 w ogrodzie, na wewnętrznym dziedzińcu Feder­alnego Minis­terstwa ds. Wyży­wienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów w Berlinie.

Standby Potsdam

Dzieło powstałe w ramach projektu wystaw­i­en­niczego „Auf zu den Sternen“ Bran­den­burskiego Stowarzyszenia Sztuki, wrzesień 2000–marzec 2001 r., zreal­i­zowano na terenie fabrycznym przy ulicy Schiff bauer­gasse w Poczdamie.

Cumulus 08.07

Obiekt świetlny LED z giętych prętów akry­lowych zain­stalowany na końcu ok. 5,5 metrowego stalowego trawersu, umieszc­zonego nad rzeką, równolegle do tafli wody. Koncepcja powstała w 2008 r. jako element ścieżki rzeźb „Licht­prom­enade”, real­izacja w 2009 r. w Lipp­stadt. Po całkowitym zniszczeniu w pożarze w 2012 r. Cumulus został wykonany na nowo i zain­stalowany na powrót w 2016 r.

Die Potsdamer

Filmowa insc­enizacja dla ulicy Pots­damer Straße w Berlinie. Niezre­al­i­zowany projekt z roku 2005, rezultat wygranego konkursu „Pots­damer Straße – Künst­lerische Installation(en) zur Kunst- und Kulturgeschichte“.

Mleko & Miód

Wielki slajd w wyświ­et­larce, 230 x 180 x 12 cm, w berlińskiej stacji kolejki miejskiej Unter den Linden, w ramach „trans­portale“, kwiecień – maj 2003 r.

Magazyn Wismar

Insta­lacja od 08. 07. 2005 do 25. 09. 2005 r. w ramach projektu „Zum Wasser – Ins Licht“, Kunst im Stad­traum Wismar.

Rzeki Wina & Piwa

Mierząca 450 x 350 x 20 cm rama z profili stalowych, z bieg­nącymi wokół białymi i niebieskimi świecącymi literami, zamon­towana na dwóch stalowych traw­ersach o wysokości 11 m. Zreal­i­zowano w ramach festiwalu Wies­badener Kunst­sommer w roku 2006 „Wo bitte geht’s zum Öffentlichen?“

Głód i pragnienie, Cola i kiełbasa

Inter­wencja z trzema mężczyznami na ozdo­bionym kwiatami balkonie na rynku ratus­zowym w Wies­baden, 24. 08. 2000–16. 09. 2000 r.

Curtain.mov

z roku 2002, budynek Martin-Gropius-Bau w Klinice Krajowej w Eber­swalde, na zlecenie Krajowego Urzędu Budowlanego w Bernau i Minis­terstwa Finansów Brandenburgii.

Fingerwalks

Na pięciu wielkich płaskich ekranach, ustaw­ionych między filarami w atrium Kliniki Krajowej w Eber­swalde, widać ręce biegnące na czubkach palców. Zreal­i­zowano w roku 2002 w budynku Martin-Gropius-Bau Kliniki Krajowej w Eber­swalde na zlecenie Krajowego Urzędu Budowlanego w Bernau i Minis­terstwa Finansów Brandenburgii.

Screen

Oszklony fragment (250 x 140 cm) murowanej ściany tylnej pomieszczenia wysta­wowego Kunsthalle Münster, 2002 r., ławka dla gości oraz na zewnątrz i wewnątrz umieszczone promi­enniki budowlane.

International Sculpture

Zreal­i­zowano w roku 1993 z okazji wystawy „Kunst im Welt­maßstab“ w Kunsthalle w Kilonii, projekt Thomasa Bauera (Thorsten Goldberg i Wieland Bauder).