Pink Occur­rence
 

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

Gęsta chmura różowej mgły, o obję­tości ok. 500 x 300 x 200 cm, wywoływana inter­ak­tywnie na tarasie wzdłuż Nowej Motławy obok Mostu Toruńskiego. Co dziesiąty prze­chodzień, idąc przez most w kierunku wschodnim, a tym samym wchodząc do dzielnicy Dolne Miasto, powoduje, że na jednym ze starych kami­ennych tarasów na brzegu powstaje chmura, która po kilku minutach się rozpływa. Czujniki ruchu na moście sterują dyszami produku­jącymi bardzo drobną mgiełkę wodną. Powstająca chmura jest dodatkowo podświ­etlana na czerwono przez umieszczone w ziemi reflektory. Dzielnica Dolne Miasto tworzy półwysep wyznaczony przez ciągi wodne, bastiony z XVII w., Nową Motławę i trasę szybkiego ruchu na północy. Tunel pod trasą szybkiego ruchu i dwupasmowy Most Toruński to najważniejsze drogi dojazdowe do Dolnego Miasta. Nie są to ulice szerokie, przy­pom­inają raczej dojścia na skróty. Goldberg porównuje je z tylnymi drzwiami, z których z reguły korzystają tylko osoby wtajem­niczone, obsługa lub przy­ja­ciele rodziny. Przez co mają one prywatny charakter. W nawiązaniu do tego Thorsten Goldberg wita gości osobistym gestem: na brzegu rzeki unosi się chmura mgły, która w swej różowej sztuczności przy­pomina watę cukrową. Nieoczekiwane wywołanie tego widocznego także z daleka sygnału, powoduje irytację, a zarazem wyróżnia to niepo­zorne miejsce.