*1960 r. w Dislaken;
od 1990 r. mieszka w Berlinie.

Inic­jator i wydawca „Public Art Wiki“, inter­ne­towego leksykonu poświę­conego sztuce w przestrzeni publicznej.

Jako członek różnych gremiów zajmu­jących się sztuką w przestrzeni publicznej uczest­niczy w wyborze i orga­ni­zacji konkursów oraz w projektach związanych z doku­men­tacją i archi­wizacją sztuki w przestrzeni publicznej:
2014 – 2016 członek KÖR Kommission miasta Wiednia,
Od 2015 członek Komisji Kunst im öffentlichen Raum (Sztuka w przestrzeni publicznej) dzielnicy Steglitz-Zehlendorf w Berlinie,
2011 – 2015 członek Beratun­gauss­chuss Kunst (Komisji doradczej ds. sztuki) w Berlinie,
1999 – 2014 rzecznik Büro für Kunst im öffentlichen Raum des Kultur­werks des bbk Berlin (Biura ds. sztuki w przestrzeni publicznej sekcji kultur­alnej Związku Feder­alnego Artystów Plas­tyków, oddział w Berlinie)
1999 – 2014 członek Komission Kunst im öffentlichen Raum (Komisji ds. sztuki w przestrzeni publicznej) dzielnicy Marzahn-Hellersdorf w Berlinie.

Współwydawca „Kunst in der Großsiedlung Marzahn-Hellersdorf“, drukowanego spisu 462 dzieł sztuki z ponad 30 lat programu Kunst im öffentlichen Raum (Sztuka w przestrzeni publicznej), 320 stron, 2009 oraz autor tekstów na temat sztuki w przestrzeni publicznej Berlina.

Studia:
1984 – 1991 rzeźba
Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart/Niemcy

Stypendia:
1990 Nagroda na Forum Młodej Sztuki, Kunsthalle Kiel, Museum Wolfsburg, Museum Bochum/Niemcy
1991 Stype­ndium fotograficzne berlińskiego Senatu (wspólnie ze scenarzystą Wielandem Bauderem pod pseudonimem Tomas Bauer), Berlin/Niemcy
1998 Stype­ndium miasta Wiesbaden/Niemcy

Zajęcia prowadzone w szkołach wyższych i na uniw­er­sytetach:
1994 – 2001 prowadzenie zajęć - Plastyka ekspery­men­talna, Fotografia, Freie Kunstschule Berlin/Niemcy
2001 – 2003 prowadzenie zajęć - Fotografia w przestrzeni publicznej, Alice-Salomon University of Applied Sciences, Berlin/Niemcy
2002 profesor-rezydent w projekcie „umpflügen“ przez­nac­zonym dla wybitnych studentów, Kunstakademie Münster/Niemcy
2003 – 2004 profesor-rezydent, Akademie der Bildenden Künste München/Niemcy
2003 – 2008 prowadzenie zajęć - Sztuka w kontekście oraz Sztuka w przestrzeni publicznej, wydział rzeźby na Kunstu­ni­ver­sität Linz/Austria
2007 – 2009 profesor - Sztuka i media/sztuka mediów (zastępstwo), Muthesius Kunsthochschule Kiel/Niemcy

Prace w zbiorach publicznych:
Miasto Bergen/Norwegia; miasto Gdańsk/Polska; kraj związkowy Berlin; Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska; Bundesmin­is­terium für Bildung und Forschung (BMBF) Bonn/Niemcy; Muzeum Elek­trownia, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu/Polska; Bundesmin­is­terium für Ernährung, Land­wirtschaft, Verbrauch­er­schutz (BMELV) w Berlinie/Niemcy; miasto Lippstadt/Niemcy; miasto Heidenheim/Niemcy; Charité Univer­sitäts Klinikum Berlin/Niemcy; Martin-Gropius-Krankenhaus Eberswalde/Niemcy; Daimler Kunst Sammlung/Niemcy; Kunst­museum Heidenheim/Niemcy; Sammlung Gerisch Skulp­turenpark, Neumünster/Niemcy; Sammlung Stefan Haupt Berlin/Niemcy; Bunde­sanstalt für Immobilienaufgaben/Niemcy

Sympozja, semi­naria i wykłady, prace w jury:
2017  prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Platz der Menschen­rechte (Human Rights Square) Wiednia
2016 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., nowy budynek Szkoły im. Kopernika, Berlin-Steglitz
2016 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Niemieckiego Centrum Badań nad Reumatyzmem, Heidelberg
2016 członek jury konkursu artyst., nowy budynek „Domu Przyszłości”, Berlin
2015 członek jury konkursu artyst. „O przemi­janiu“, Kulturamt Steglitz, Berlin
2015 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Instytutu Badań Stosowanych nad Polimerami, Poczdam Golm
2015 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Gimnazjum im. Herdera, Berlin-Lichtenberg
2015 członek jury konkursu artyst., dodatkowy budynek Feder­alnego Urzędu ds. Środowiska, Dessau
2014 członek jury konkursu artyst. „Znak pamięci założy­cielom Friedrich­stadt­palast“, Berlin-Mitte
2014 prze­wod­niczący jury konkursu artyst. „Grobowiec dla Aids“, Berlin
2014 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., dodatkowy budynek szkoły im. Maksa von Laue, Berlin-Steglitz
2014 członek jury konkursu artyst., dodatkowy budynek szkoły podsta­wowej im. Talii, Berlin-Kreuzberg
2013 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Biblioteka im. Schillera, Berlin-Wedding
2013 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­enada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2012 członek jury konkursu artyst., Centrum Mikrosys­temów i Mate­riałów, Berlin-Adlershof
2012 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Wyższa szkoła Weißensee, Total Hochhaus, Berlin-Moabit
2012 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­enada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2011 członek jury konkursu artyst., Bundestag, rozbudowa budynku im. Marie-Elisabeth-Lüders
2012 członek jury konkursu artyst., Centrum Mikrosys­temów i Mate­riałów, Berlin-Adlershof
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Prom­enada w Marzahn, Berlin-Marzahn
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Plac im. Alice Salomon, Berlin-Hellersdorf
2011 członek jury konkursu artyst., Szkoła Kaste­nienhof, Berlin-Lichtenberg
2011 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Szkoła im. Jeanne Barez, Berlin-Pankow
2011 członek jury konkursu artyst., Szkoła im. Karola Linneusza, Berlin-Lichtenberg
2010 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Brama do Pankow, Przestrzeń Miejska Berlin-Pankow
2010 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Obiekt sportowy im. Juliusa Hirscha, Berlin-Charlottenburg
2009 uczest­nictwo w dyskusji panelowej „Stad­tum­bau­woche” / Sztuka na wielkim osiedlu, Galeria Miejska Marzahn
2009 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Biblioteka Centralna, Berlin Friedrichshain-Kreuzberg
2009 członek jury konkursu archit. i artyst. Bulward Gwiazd, Plac Pocz­damski, Berlin
2008 prze­wod­niczący jury konkursu artyst. Doppelka­ianlage Gröbe­nufer, Berlin-Kreuzberg
2008 jury komisji stype­n­di­alnej „Generator sztuki“, Viersen
2008 członek jury konkursu artyst., „Sztuka w budowie“, hala sportowa, Berlin-Charlottenburg
2008 sympozjum i wykład „Archiwa przestrzeni publicznej“, Viersen
2007 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., Dathe­p­rom­enade, Sztuka w przestrzeni publicznej, Berlin-Lichtenberg
2007 członek jury konkursu aryst., „Kształ­towanie przestrzeni / G. Knorr”, Berlin Marzahn-Hellersdorf
2006 semi­narium „Sztuka światła“, kierunek MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2006 prze­wod­niczący jury konkursu artyst., nowy budynek Feuerwache, Berlin Marzahn-Hellersdorf
2005 sympozjum i wykład „Projekty artystyczne jako strategia dla dzielnic”, Iterreg/Lhasa, Aufbauwerk, Leipzig
2005 dyskusja panelowa „O miejscu sztuki w przestrzeni publicznej“, Kultur­referat Bergkamen
2004 członek jury konkursu artyst. Bulward Gwiazd, Plac Pocz­damski, Berlin
2004 semi­narium dla kierunku MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2004 członek jury konkursu artyst., Dern´sches Gelände Wies­baden
2004 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Centrum Naukowego, Forum Adlershof, Berlin
2003 członek jury konkursu artyst., nowy budynek JVA Wrietzen
2003 semi­narium dla kierunku MFA, art in public space, Bauhausuni­ver­sität Weimar
2002 członek jury konkursu artyst. „Nowy kształt dla głównej ulicy”, Berlin-Hellersdorf
2002 projekt ze studentami „Rzeźby“, Kunstakademie Münster, Bergkamen-Heil
2000 dyskusja panelowa „Sztuka w przestrzeni publicznej”, Akademie der Künste, Berlin
2000 członek jury konkursu artyst., budynek Labo­ra­torium Celnego, Berlin
2000 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Gimnazjum im. Sartre´a, Berlin-Hellersdorf
2000 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Instytutu Maksa Plancka/DRFZ Charité, Berlin
1999 członek jury konkursu artyst., nowy budynek Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego, Berlin-Hellersdorf
1999 członek jury konkursu artyst. „10 lat po upadku muru berlińskiego”
1999 członek jury konkursu archit., Belvedere, Ferch
1998 członek jury konkursu artyst., Federalny Szpital Wojskowy, Berlin
1998 semi­narium na temat pracy nad projektami artysty­cznymi, Akademie für Kultur und Bildung, Berlin
1994 członek jury konkursu artyst., Klinika Uniw­er­sytecka im. Rudolfa Virchowa, Berlin