Hemisphere
 

Stere­oskopowa fotografia
na folii lentiku­larnej, trzy tablice, każda po 180 x 120 cm, 2012 r.

Plas­tyczne odtworzenie „Accurata Utopia Tabula“, fikcyjnej mapy Johanna Baptysty Homanna (ok. r. 1700), zmier­zonej trójwymi­arowo, zeskanowanej i wydrukowanej stere­oskopowo z różnych perspektyw. „Accurata Utopia Tabula“, przyp­isywana niemieckiemu kartografowi Johannowi Baptyście Homannowi (1664–1724), nadaje naukowy kontekst wydanemu w roku 1694 opisowi podróży „Erklärung der Wunder-seltzamen Land-Charten UTOPIÆ“ autorstwa cesarskiego generała Johanna Andreasa Schnebelina. Kartografuje ona fantastyczne miejsca i odtwarza z największą dokład­nością utopijny kontynent, składający się z 17 prow­incji i kilku arch­i­pelagów. Kraj Jęczmienny, opisany już w roku 1494 w dziele Sebas­tiana Branta jako parodia Raju, jest fikcyjnym miejscem spełnienia wszelkich wyobrażalnych ludzkich tęsknot.