54° Latarnia
 

Odtworzona latarnia uliczna z miasteczka Port Saint Mary na brytyjskiej wyspie Isle of Man, 54°04’20.77“N / 04°44’18.07“W. Aluminium, drewno, tworzywo sztuczne, generator mgły, 2012 r., wysokość 3 m.

Latarnia uliczna została sfotografowana przez serwis StreetView z Google i jest obecnie publikowana na portalu Google Earth. Zdjęcie, zrobione w dniu 06. 01. 2012 r. o godz. 00:17:30 z jadącego samo­chodu z zamon­towaną kamerą, zawiera typowy błąd: wskutek ruchu samo­chodu fotografowana latarnia jest złożona z dwóch czasowo różnych obrazów. Ponieważ podczas fotografowania samochód z nasadzoną kamerą poruszał się, perspektywy obrazów są różne i nie pasują do siebie. Maszt latarni jest w środku prze­cięty, część górna wisi w powi­etrzu. Miejsce przeła­mania jest dziwnie nieostre, wydaje się, że wydostaje się z niego dym. Inne obrazy latarni ulicznych wykazują te same błędy. Latarnia uliczna o współrzędnych 54°04’20.77“N / 04°44’18.07“W jest odtworzona według tego zdjęcia możliwie najdokładniej, zmniejszona o 80%. Stoi w nachyleniu o ok. 10°, z podłąc­zonym drutem wysokiego napięcia, na który nawleczone są małe, bliżej nieokreślone przed­mioty. Górna część masztu z głową latarni wisi w powi­etrzu tak samo jak na zdjęciu. Z punktu przeła­mania wyłania w niereg­u­larnych inter­wałach gęsta mgła, która ukrywa konieczną konstrukcję pomocniczą.