Obecne
 

The opera ain‘t over till the fat lady sings

(Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama)
a large tambourine, 5 m diameter x 1,2 m, red-white coated aluminum construction with seven bronze pigeons atop standing upright at the entrance to the sculpture park of the Center for Polish Sculpture, Oronsko/PL. Realized summer 2017.

The opera ain‘t over till the fat lady sings

Zi124/buy@Globus

Wystawa Thorsten Goldberg /  Martin Kalt­wasser 29.8. – 1.11.2017
kurator: Uwe Jonas
Studio im Hochhaus, Berlin

Konstruując chmury

Wystawa indy­wid­ualna 29.7. – 22.10.2017
kurator: Eulalia Domanowska
Galeria Oranżeria,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Polska

Transactions – About the value of artistic labour

Wystawa 1.6.2017 - 20.8.2017
kurator: Marc Wellmann
Haus am Lützow­platz, Berlin

53°30’N (Edmonton)

Projekt 53°30´N stanowi zbiór pięciu górskich modeli topograficznych z różnych miejsc świata znaj­du­jących się na tej samej szerokości geograficznej co miasto Edmonton w Kanadzie. Reliefy zostały wykonane ze stali szla­chetnej w skali 1:1000 i umieszczone  w pozycji pionowej w górnej części budynku North East Transit Garage. Powstał w ramach między­nar­o­dowego konkursu na projekt nowego budynku NETG w kanadyjskim Edmonton; zlecony do real­izacji.
5 modeli górskich, każdy o wymi­arach ok. 680 x 700 cm. Zlece­nio­dawca: City of Edmonton, Edmonton Arts Council. Koncepcja w 2015 r., obecnie w budowie, ukończenie w 2018 r.

53°30’N (Edmonton)

24 kt

Gniazdo z ok. 1 kg czystego złota umieszczone w szklanym sejfie ściennym; znaj­dujacy się w umowie zapis o możli­wości zniszczenia sejfu i sprzedaży jego zawartości nie wcześniej niż po upływie 14 lat stanowi finansowy i ideowy trzon nowego budynku szkoły podsta­wowej Am Habicht­shorst w berlińskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf. Zlece­nio­dawcy: Senatsver­waltung für Stad­ten­twicklung und Umwelt, Bezirksamt Marzahn Hellersdorf von Berlin, w porozu­mieniu z ReimarHerbst. Architekten. Obecnie w real­izacji, ukończenie w 2018 r.

24 kt

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

Rzeźba neonowa Cumulus 08.07. uległa całkowitemu zniszczeniu wskutek pożaru w 2012 roku. Pier­wotna „chmura neonowa” została w całości redefin­iowana i przełożona na nowy materiał.
Obiekt świetlny LED 300 x 220 x 160 cm. Zlece­nio­dawcy: Licht­prom­enade Lipp­stadt wraz z lokalnymi firmami. Koncepcja w 2008 r., real­izacja w 2009 r., odtworzenie w 2016 r.

Odtworzenie rzeźby Cumulus 08.07.

20.000 mórg

32 posre­brzane modele terenu w skali 1:50.000 dla nowego budynku domu hotelowego THW Bundess­chule w Neuhausen auf den Fildern. Zlece­nio­dawcy: Bunde­sanstalt für Immo­bilien­auf­gaben, Ober­fi­nanzdi­rektion Karl­sruhe, Staatliches Hochbauamt Reut­lingen, w porozu­mieniu z THW (Federal Agency for Tech­nical Relief)  Neuhausen. Zakończono jesienią 2016.

20.000 mórg

Pink Occur­rence

Insta­lacja zewnętrzna w Nowa Motlawa, Stare Dolni, Gdańsku (Polska). Zapro­jek­towano w roku 2012 w ramach konkursu Outdoor Gallery of the City of Gdańsk dla Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, real­izacja na przełomie lat 2018.

Radom Cumulus

Projekt z 2010 r., zreal­i­zowany w 2014 r. dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elek­trownia” w Radomiu. Trójwymi­arowy obiekt świetlny z giętych świetlnych konturów spoczy­wa­jących jeden nad drugim w formie styl­i­zowanej chmury – cumulusa. Obiekt jest umieszczony na skraju dachu nad wejściem do nowego budynku muzeum.

Reflected Ministry

Inter­ak­tywna insta­lacja video na szklanej fasadzie budynku A3 grupy wieżowców tzw. Kreuzbauten w Bonn. Zakończono jesienią/zimą 2014/2015.

Reflected Ministry

I miód na głogu rośnie

Realized in 2013 in the park Nadmorski in Gdansk/PL within the South Baltic Program, Wind Energy in the Baltic Sea Region 2 coor­di­nated by the Elec­trotech­nical Institute Gdansk Branch.

51°15min

Wystawa indy­wid­ualna 21.4. – 2.6.2013
Galeria miejska, W parku, Viersen